Fes clic sobre qualsevol punt de la imatge amb el botó esquerre del ratolí i apunta cap a on et vulguis moure.
Pots allunyar-te o acostar-te amb la roda del ratolí. També pots fer servir les tecles del teclat (fletxes) per moure't, o la tecla Mays (Shift) per apropar-te i Control (Ctrl) per allunyar-te.

Clica a les fletxes blaves per moure't pel parc! (després de moure't a una altre zona del parc, t'haurás d'esperar una mica per a que es carregi)Haz click sobre cualquier punto de la imagen con el botón izquierdo del ratón y apunta hacia cualquier dirección para moverte en esa dirección.
Puedes alejarte o acercarte con la rueda del ratón. También puedes usar las teclas del cursor (flechas) para moverte, o la tecla Mays (Shift) para acercarte y Control (Ctrl) para alejarte.

Pulsa en las flechas azules para moverte por el parque! (Después de moverte por el parque te vas a tener que esperar un poco para que se carge)Click on any point of the image with the left mouse button and point to any direction to move toward it.
You can be zoomed with the mouse wheel. You can also use the cursor keys (arrows) to move, or Shift key to zoom in and Control (Ctrl) to zoom out.

Click on the blue arrows to move around the park! (After you have moved, you should wait a little bit to load)