Viaducte del Garrofer

Gaudí va crear viaductes pel parc per poder transitar, d'una amplada suficient com per poder passar amb carruatges.

 

Aquest, el viaducte del Garrofer, és de l’estil barroc i les columnes tenen forma d'ona.

 

Molts arquitectes han fet estudis posteriors d'aquest viaducte al considerar que té una forma perfecte, tot el pes està repartit amb la columna a la perfecció gracies a la forma que té.