Escola

 

La nostra escola, situada dins el Parc Güell, ocupa un edifici del segle XVIII que havia estat una masia residència del comte Güell i que forma part de l'obra que dissenyà Antoni Gaudí.

 

El 22 de maig de 1929, durant els actes de l'Exposició Internacional de Barcelona, l'Infant Jaume de Borbó i el general Primo de Rivera van inaugurar “las escuelas Primo de Rivera”. Malgrat això, no hi ha constància de l'existència de documentació que confirmi la seva posada en funcionament.

 

Dos anys més tard, el dia 29 de març de 1931 el Patronat Escolar de l'Ajuntament de Barcelona inaugurà onze escoles públiques en un acte conjunt que tingué lloc en el grup escolar Milà i Fontanals.

 

Entre aquestes anomenades "escoles belles" hi havia el grup escolar Baldiri Reixac, nom del pedagog empordanès nascut l'any 1703 i un dels primers difusors a Catalunya de nous sistemes pedagògics.

 

Manuel Ainaud va ser l'assessor tècnic de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona l i va ser ell qui suggerí la creació d'un Patronat Escolar que aconseguí reunir en els seus Grups escolars una selecció d'excel·lents mestres, enriquís l'ensenyament amb activitats educatives innovadores, que l'escola pública assolís un alt nivell i prestigi, i que a les aules assistís alumnat de totes les classes socials.

 

En arribar la dictadura del general Franco, l'escola va canviar el nom per "General Primo de Rivera" i es va substituir l'ensenyament de pedagogia activa pel sistema propi de la ideologia nacionalsindicalista.

 

En arribar la dictadura del general Franco, l'escola va canviar el nom per "General Primo de Rivera" i es va substituir l'ensenyament de pedagogia activa pel sistema propi de la ideologia nacionalsindicalista.

 

Font:

Web del museu